11 de maig de 2017

TTIP - CETA: El poder popular preval sobre les élites polítiques!El Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·la la decisió arbitrària de la Comissió Europea de no registrar la Iniciativa Ciutadana Europea "Stop TTIP/CETA" de la qual es van arreplegar més de 3 milions de signatures.
Al setembre de 2014, la Comissió Europea va denegar el registre de la Iniciativa Ciutadana Europea "Stop TTIP/CETA". Avui, el Tribunal General de la Unió Europea va dictaminar que la denegació mancava de fonament jurídic.
"La negativa de la Comissió Europea a registrar la Iniciativa Ciutadana Europea va ser arbitrària i il·legal, responent als interessos antidemocràtics de les elits europees. No estaven disposades a escoltar les veus de la ciutadania que ha estat manifestant-se durant anys contra les seues polítiques neoliberals, tals com els tractats de comerç i inversió TTIP i CETA. Saludem la decisió d'avui, ja que honora la lluita social de milers d'activistes en els països de la UE", assenyala la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA”.
Després de la negativa de la Comissió Europea, centenars d'organitzacions socials, sindicals, ecologistes i polítiques van llançar la campanya "Stop TTIP/CETA" amb un format d'una Iniciativa de Ciutadania Europea auto-organitzada. En el termini d'un any es van recol·lectar 3,5 milions de signatures contra el TTIP i el CETA en tota la Unió Europea, al mateix temps que es van aconseguir els quòrums obligatoris en 23 Estats membres (segons el dret comunitari només 7 són necessaris).
Després de la sentència d'avui, en la qual el Tribunal de Justícia de la Unió Europea planteja dubtes sobre l'actuació “sense fonament jurídic” de la Comissió Europea, els 3,5 milions de ciutadans de la UE mereixen una audiència en el Parlament Europeu.
Mentrestant, el tractat neoliberal entre la Unió Europea i Canadà (CETA) ha sigut ratificat pel Consell Europeu i el Parlament Europeu.
“A la Comissió Europea no s li hauria de permetre detenir tan fàcilment les iniciatives ciutadanes, especialment tenint en compte que es tracta de la participació pública en la presa de decisions", comenta la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA”.
Ara, que el tractat UE-Canadà està en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, sense que el Govern informe sobre les conseqüències del tractat, la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA” espera que aquesta decisió faça reflexionar als grups parlamentaris que intenten impedir qualsevol control parlamentari i debat públic sobre les conseqüències de les polítiques comercials.

Decisió del Tribunal: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170049es.pdf