16 de maig de 2017

Factories de Frau FinancerEl proper 20 de maig a les 10:30 h al carrer Sanahuja nº9 de Castelló, Mario Vergés Rodríguez, Director de projectes tecnològics de la Borsa de València, i Francisco Gaspar Latorre, coordinador a la Comunitat Valenciana de Gestha (sindicat de Tècnics d'Hisenda), parlaran de la Borsa i dels paradisos fiscals com a factories de frau financer. 

Factories de frau financer és el títol de l'esdeveniment que el dissabte 20 de maig de 2017 a les 10:30 h. obrirà un cicle de xarrades proposat per ATTAC Castelló amb la col·laboració de diverses associacions civils i sindicals. 

L'esdeveniment tindrà lloc en La flama de Castelló, carrer Sanahuja nº9 d'aquesta localitat, on també podrem gaudir d'alguna exposició dels nostres artistes.

Aquestes xerrades permetran posar-nos al dia en diferents temes d'actualitat, sent la Borsa i els centres financers extraterritorials, coneguts com a paradisos fiscals, els triats per al debut.

No t'ho perdés!

Factorías de Fraude Financiero


El próximo 20 de mayo a las 10:30 h en la calle Sanahuja nº9 de Castellón, Mario Vergés Rodríguez, Director de proyectos tecnológicos de la Bolsa de Valencia, y Francisco Gaspar Latorre, coordinador en la Comunitat Valenciana de Gestha (sindicato de Técnicos de Hacienda), hablaran de la Bolsa y de los paraísos fiscales como factorías de fraude financiero. 

Factorías de fraude financiero es el título del evento que el sábado 20 de mayo de 2017 a las 10:30 h. abrirá un ciclo de charlas propuesto por ATTAC Castelló con la colaboración de varias asociaciones civiles y sindicales. 

El evento tendrá lugar en La flama de Castelló, calle Sanahuja nº9 de esta localidad, donde también podremos disfrutar de alguna exposición de nuestros artistas.

Estas charlas permitirán ponernos al día en diferentes temas de actualidad, siendo la Bolsa y los centros financieros extraterritoriales, conocidos como paraísos fiscales, los elegidos para el debut.

¡No te lo pierdas!