15 d’abril de 2015

18 d'abril diada mundial contra el TTIP-CETA-TiSAEl pròxim 18 d'abril de 2015 les associacions i organitzacions que impulsen la campanya contra els tractats de comerç i inversió que es negocien en el major dels secrets, sota el pretext de “confidencialitat”, entre la Unió Europea i EUA, tornaran a traure el Gran Cavall de Troika als carrers de Castelló, per a:

1. Informar a la ciutadania de quines són les amenaces d'aquests tractats sobre les nostres vides, amb la pretesa harmonització regulatòria i la implantació de mecanismes per a la resolució de conflictes entre inversors i estats, que mitjançant òrgans arbitraris de mediació espoliaran les butxaques dels ciutadans, i

2. Exigir la immediata paralització de les negociacions en tant no es permeta la participació democràtica de la ciutadania en les mateixes.


Perquè ja tenim l'experiència del NAFTA (Tractat de Lliure Comerç i Inversió entre EUA, Canadà i Mèxic) en vigència des de 1994, amb el qual van prometre la creació de 20 milions de llocs de treballs; tanmateix, fins ara només s'ha aconseguit la destrucció d'un milió de llocs de treball. Si tenim en compte les dades proporcionades per la EPA, a la fi del 2014 nostra comunitat va presentar una taxa de desocupació del 23,5%, mentre que la desocupació juvenil es va situar en el 50,2%, i aquests mal anomenats tractats ens amenacen no solament amb destruir més ocupació sinó també la nostra economia local obligant als autònoms i les PIMES a competir d'igual a igual amb les grans multinacionals, la qual cosa no es traduirà en reduccions significatives dels preus, excepte en el cas dels salaris, que baixaran per la competència amb els de les filials de les multinacionals als països amb menys protecció social i sindical. Així no eixirem de la crisi.

Tampoc podem permetre que les multinacionals imposen les seues normes per sobre de la nostra Constitució i les nostres lleis, perquè ni el comerç ni el planeta són il·limitats, perquè hem de protegir l'aigua i volem saber el que mengem, perquè volem salut pública per a tots, una educació de qualitat, unes xarxes de comunicacions que permeten l'intercanvi i la informació, garantia d'una forta democràcia, perquè per a combatre la pobresa, la precarització, l'explotació i la desigualtat necessitem uns serveis públics de qualitat, perquè no volem que destrossen el medi ambient amb la proliferació de pràctiques extractives d'hidrocarburs com el fracking. 

Perquè aquests no són tractats, són acords entre les multinacionals dictats en contra de la ciutadania europea i nord-americana, que pretenen l'expropiació directa i indirecta dels recursos comuns dels ciutadans, mitjançant indemnitzacions multimilionàries decretades per àrbitres internacionals contra les normes elaborades pels representants del poble destinades a la protecció dels seus drets i el medi ambient. És a dir, pretenen fer-se amb els recursos de la nostra terra sense treballar, sotmetent al poble perquè paguen milionàries indemnitzacions. El pròxim 18 d'abril hem d'eixir al carrer per a denunciar els acords comercials que es negocien amb absolut secretisme per a garantir el benefici de les multinacionals sense protegir degudament els drets de les persones i el medi ambient, i exigir un nou model econòmic i de comerç que pose a la humanitat i al medi ambient en el qual desenvolupa la seua existència per sobre dels beneficis de les multinacionals.

El nostre Gran Cavall de Troika convida a tota la ciutadania a participar en els actes que es duran a terme el proper dissabte 18 d'abril, diada d'acció global en contra el TTIP, el CETA i el TiSA:

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.