4 de març de 2015

Campanya NO TTIP a les comarques de Castelló

 

Des del passat 2 de desembre de 2014 diferents associacions i organitzacions de la societat castellonenca van decidir unir esforços, en una única campanya, per a lluitar contra els tractats internacionals de comerç i inversió, com el TTIP, el CETA o el TiSA, que negocia la UE a esquena de la ciutadania. (1)

Totes juntes pretenen impedir que les multinacionals establertes en el país se salten la legislació nacional, per a demandar  al govern davant  tribunals privats, quan aquest prenga decisions que puguen impedir l'obtenció dels beneficis que esperaven. És a dir, volen impedir que es generalitzen casos com els de el Castor, en el qual el govern ha pagat 1.400 milions d'euros en concepte d'indemnització a ESCAL (empresa majoritàriament participada per ACS). (2), i lluiten per preservar el medi ambient, contra el canvi climàtic, de manera que no es generalitzen tècniques d'extracció d'hidrocarburs com el fracking, ni s'aixequen les moratòries i prohibicions aconseguides .També reivindiquen el nostre dret a la informació: que no se'ns oculten els assajos clínics, que se'ns permeta triar els aliments que consumim, ja que en aquests tractats s'està negociant eliminar l'etiquetatge obligatori de la presència de transgènics en els productes, així com la supressió de les  denominacions d'origen, perjudicant seriosament la  producció artesanal i local. En altres paraules, amb aquests tractats no sabrem d'on vénen els aliments que consumim ni com estan fets, ni que dir de la carn, ja que s'
està negociant aixecar les prohibicions sobre hormones de creixement i fàrmacs per a l'engreix de bestiar com la ractopamina, així com  elevar el nivell tolerable en els aliments de pesticides tòxics, que danyen la salut i el medi ambient. Però també, defensen el principi de precaució (3) que permet impedir la distribució de productes que puguen comportar un perill per a la salut o fins i tot procedir a la seua retirada del mercat, en cas que les dades científiques no demostren l'absència de riscos per a la salut humana, animal o vegetal, o per al medi ambient.

Les associacions que integren la campanya, conscients que actualment a Espanya tenim una taxa de desocupació major que EUA durant la gran depressió (4), també, reivindiquen uns serveis públics de qualitat, ja que un dels principals objectius de les multinacionals, sobretot les del sector sanitari, és fer-se amb la gestió de la sanitat a través d'aquests tractats, així com amb la gestió de l'aigua i de l'educació, o la eliminació dels medicaments genèrics, la qual cosa provocarà una pujada important dels preus dels medicaments, de l'aigua que deixaria de ser un ben comú, i del cost de l'ensenyament. I a més la Campanya reivindica la protecció dels drets laborals, en una lluita sense quarter contra la precarietat, la pobresa i la desigualtat.

Moltes d'aquestes associacions lluiten contra aquest tipus de tractats des de fa alguns anys, com ATTAC (Associació per a la tributació de les transaccions financeres i l'acció ciutadana), l'origen de la qual va estar en la lluita contra l'AMI, un altre acord econòmic internacional negociat en secret en l'OCDE i l'OMC que constituïa una amenaça per a la democràcia (5) i es va intentar imposar a la ciutadania a la fi dels anys noranta. Així com, Ecologistes en Acció, advertint-nos dels perills que comporta per al medi ambient l'augment desmesurat del tràfic comercial que comportaria l'augment de l'emissions de CO2, i l'eliminació de les moratòries i restriccions de tècniques d'extracció d'hidrocarburs com el fracking.

És més, algunes d'elles van presentar durant les Quartes Jornades Anticapitalistes de Castelló,  una xarrada explicant les amenaces que suposa el TTIP per a les nostres vides (12 de novembre de 2014), preludi de l'actual campanya contra aquests tractats internacionals de comerç i inversions, els vídeos de les quals podeu visualitzar en aquesta pàgina.

La unitat sorgida de la lluita contra aquests tractats injustos, ens ha portat a la construcció d'un cavall, similar al de Troia, ja que de la mateixa manera que van penetrar els aqueus a Troia ocults en el ventre del cavall, del ventre dels  Tractats una vegada aprovats i ratificats sorgirà una onada de privatitzacions i de reduccions de drets i garanties dels ciutadans, un tsunami d'una dimensió tal que  les polítiques d'austeritat imposades per la Troika semblaran una simple broma. A través d'aquest magnífic cavall, es pretén que la societat visualitze amb claredat els perills que ens portaran aquests tractats i com amenacen les nostres vides. Però aquesta unitat només compta amb els recursos de les associacions que la integren,  ja que la campanya no disposa de finançament exterior de cap tipus, i aprofitem per a agrair l'ajuda desinteressada de tota les persones que col·laboren en aquesta campanya. Seguim arreplegant signatures contra el TTIP (https://stop-ttip.org/firmar/), impartint xarrades, distribuint material i construint un gran cavall. Si vols participar acosta't aquest divendres 6 de març al carrer Jacinto Benavente, 20 de Castelló de la Plana, o escriu-nos a la adreça de correu electrònic: attaccastello@gmail.com.

 Desde el pasado 2 de diciembre de 2014 diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad castellonense decidieron unir esfuerzos, en una única campaña, para luchar contra los tratados internacionales de comercio e inversión, como el TTIP, el CETA o el TiSA, que negocia la UE a espalda de la ciudadanía . (1)

Todas juntas pretenden impedir que las multinacionales establecidas en el país se salten la legislación nacional, para demandar  al gobierno ante tribunales privados, cuando éste tome decisiones que pueden impedir la obtención de los beneficios que esperaban. Es decir, quieren impedir que se generalicen casos como los del Castor, en el cual el gobierno ha pagado 1.400 millones de euros en concepto de indemnización a ESCAL (empresa mayoritariamente participada por ACS). (2), y luchan por preservar el medio ambiente, contra el cambio climático, de manera que no se generalicen técnicas de extracción de hidrocarburos como el fracking, ni se levanten las moratorias y prohibiciones conseguidas.

También reivindican nuestro derecho a la información: que no se nos oculten los ensayos clínicos, que se nos permita elegir los alimentos que consumimos, ya que en estos tratados se está negociando eliminar el etiquetado obligatorio de la presencia de transgénicos en los productos, así como la supresión de  las denominaciones de origen, perjudicando seriamente la  producción artesanal y local. En otras palabras, con estos tratados no sabremos de donde vienen los alimentos que consumimos ni como están hechos, ni que decir de la carne, ya que se esta negociando levantar las prohibiciones sobre hormonas de crecimiento y fármacos para el engorde de ganado como la ractopamina, así  como elevar el nivel tolerable en los alimentos de pesticidas tóxicos, que dañan la salud y el medio ambiente. Pero también, defienden el principio de precaución (3) que permite impedir la distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la salud o incluso proceder a su retirada del mercado, en caso de que los datos científicos no prueben la ausencia de riesgos para la salud humana, animal o vegetal, o para el medio ambiente.

Las asociaciones que integran la campaña, conscientes de que actualmente en España tenemos una tasa de desempleo mayor que EEUU durante la gran depresión (4), también, reivindican unos servicios públicos de calidad, ya que uno de los principales objetivos de las multinacionales, sobre todo las del sector sanitario, es hacerse con la gestión de la sanidad a través de estos tratados, así como con la gestión del agua y de la educación, o la eliminación de los medicamentos genéricos, lo que provocara una subida importante de los precios de los medicamentos, del agua que dejaría de ser un bien común, y del coste de la enseñanza. Y además, la Campaña reivindica la protección de los derechos laborales, en una lucha sin cuartel contra la precariedad, la pobreza y la desigualdad.

Muchas de estas asociaciones luchan contra este tipo de tratados desde hace algunos años, como ATTAC (Asociación para la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana), cuyo origen estuvo en la lucha contra el AMI, otro acuerdo económico internacional negociado en secreto en la OCDE y OMC que constituía una amenaza para la democracia (5) y se intentó imponer a la ciudadanía a finales de los años noventa. Así como, Ecologistas en Acción, advirtiéndonos de los peligros que entraña para el medio ambiente el aumento desmesurado del tráfico comercial que conllevaría el aumento de la emisiones de CO2, y la eliminación de las moratorias y restricciones de técnicas de extracción de hidrocarburos como el fracking.

Es más, algunas de ellas presentaron durante las Cuartas Jornadas Anticapitalistas de Castellón,  una charla explicando las amenazas que supone el TTIP para nuestras vidas (12 de noviembre de 2014), preludio de la actual campaña contra estos tratados internacionales de comercio e inversiones, cuyos vídeos podéis visualizar en esta página.

La unidad surgida de la lucha contra estos tratados injustos, nos ha llevado a la construcción de un caballo, similar al de Troya, ya que del mismo modo que penetraron los aqueos en Troya ocultos en el vientre del caballo, del vientre de  los Tratados una vez aprobados y ratificados surgirá una oleada de privatizaciones y de reducciones de derechos y garantías de los ciudadanos, un tsunami de tal dimensión, que  las políticas de austeridad impuestas por la Troika parecerán una simple broma. A través de este magnífico caballo, se pretende que la sociedad visualice con claridad los peligros que nos traerán estos tratados y como amenazan nuestras vidas. Pero esta unidad sólo cuenta con los recursos de las asociaciones que la integran, ya que la Campaña no dispone de financiación exterior de ningún tipo, y aprovechamos para agradecer la ayuda desinteresada de toda las personas que colaboran en esta campaña. Seguimos recogiendo firmas contra el TTIP (https://stop-ttip.org/firmar/), seguimos impartiendo charlas, distribuyendo material y construyendo un gran caballo. Si quieres participar acércate este viernes 6 de marzo a la calle Jacinto Benavente, 20 de Castelló de la Plana o escríbenos a la dirección de correo electrónico: attaccastello@gmail.com.


https://www.facebook.com/pages/No-al-TTIP-Comarques-de-Castell%C3%B3/814222541982277?sk=timeline


La Campanya NO al TTIP comarques de Castelló la integran:
Acció Cultural PV Plana Baixa-Espadà, Acontracorrent, Amics de Palanques, Arca Ibérica,  Arxipèlag Comarca, Associació Republicana Francesc Gonzalez Chermá, ATTAC PV-Castelló, CC.OO, CGT, CJC, CIMERA SOCIAL, Coalició Compromís, Col·lectiu de Betxí, Confederación Pirata - Castellón, CoopCom UJI, CRTR, Coordinadora Valenciana de ONGD, Ecologistas en acción, Esquerra republicana del País Valencià, EUPV-Castelló, EUPV Grao, FEUP, HOAC Castelló, Iaioflauta de Castellón, Iniciativa pel País Valencià, Intermon Oxfam Castelló, Intersindical Valenciana, Marxes de la Dignitat 22M, PCPE Castelló, Periferiès, PCPV- Castelló, PSPV- Castelló, Petroli no Columbretes Netes, Plataforma Antifracking Comarques Castelló, Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, Podem Castelló, Podem Benicassim, Republicanos, SPC, UGT.
 


 NOTAS
(1)  Castell de Somnis de Francesc Aguilar: http://blocs.mesvilaweb.cat/FrancescAguilar/?p=268857
(2)  http://www.eldiario.es/cv/fiscalia-denuncia-Castor-prevaricacion-medioambiental_0_338066287.html
(3)  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_es.htm
(4)  La Gran Depresión de 1929 y la crisis finaciera actual: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/427702-comparacion-de-gran-depresion-crisis-actual.html
(5) L'AMI, enemigo de la democrácia:  http://www.syti.net/ES/AMI.html

 POSTS EN NUESTRO BLOC SOBRE EL TTIP :
 ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.