16 d’octubre de 2014

ATTAC FRANCE SOBRE EL PREMI DIT "NOBEL" CONCEDIT A JEAN TIROLE

 Attac France,  a 13 d'octubre de 2014


ESPAÑOL                                                             FRANÇAIS https://es.santandertrade.com/commun/images/atlas/drapeaux/drapeau_france.gifEl "premi del Banc de Suècia en Ciències Econòmiques en honor d'Alfred Nobel" equivocadament anomenat Premi Nobel d'Economia, ha estat concedit al francès Jean Tirole. Mentre una allau de comentaris positius en la forma de "cloqueig" es propaga pels mitjans de comunicació, Attac lamenta aquesta decisió que està en línia amb els  premis concedits a Hayek, Friedman i altres economistes neoliberals en gran part responsables de la crisi actual.

Anunciat com "un dels economistes més influents del nostre temps" pel Banc de Suècia, Jean Tirole és recompensat per "el seu anàlisi del poder de mercat" i les seves recomanacions per a la desregulació en els camps de la indústria, les finances i el treball.

Així, Jean Tirole, del que es pot esperar que el nou ministre d'Economia Emmanuel Macron és un fervent admirador, proposa una reforma del mercat de treball, en la que una de les mesures ha de ser alleugerir el Codi de Treball i, en particular, eliminar els contractes de duració indeterminada (CDI).

Això no és tot: Jean Tirole ha estat durant molt temps un ferm partidari d'un mercat mundial per als permisos d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Preu i competència han de ser, doncs, els principals instruments utilitzats per limitar les emissions. No obstant això, el mercat europeu del carboni és un rotund fracàs, així com un nou teatre de l'especulació!

En l'àrea de les finances, Tirole s'ha destacat amb un enfocament - basat en la teoria de jocs i la informació – segons el qual l'estabilitat del mercat es pot obtenir a través de la transparència de la informació i la competència en el mercat. Ignorant la naturalesa inherentment inestable dels mercats, Jean Tirole ha recolzat les polítiques de desregulació financera i ha animat els reguladors a passar per alt la necessitat d'una regulació global de les finances.

El caràcter global i sistèmic de la crisi ha demostrat que això va ser un error tràgic ... demostrant així el caràcter inadequat i perillós dels anàlisis de Jean Tirole i de la corrent de pensament que ell representa: un neoliberalisme dogmàtic per al que que la funció econòmica essencial del govern és estendre la lògica dels mercats en tots els àmbits de la vida social.

Traducció:  David Hervás